RESTRUCTURARE TRACTORUL

Brașov. 2009

Beneficiar: sc Flavus srl
Contractare: comandă directă
Suprafaţă: 120 ha
Elaborare: 2008 – 2009
Documentaţii elaborate: Plan urbanistic zonal

Pe baza unui Masterplan elaborat de: YRM, UK
În colaborare cu: sc ADA srl, Braşov

Foto: arhiva Tractorul, pwk

Uzina româno-franceză producătoare de avioane, fondată în 1925, s-a reprofilat după cel de al doilea război mondial pentru fabricarea tractoarelor. În perioada socialistă, uzina a fost extinsă succesiv, atingînd în 1989 suprafaţa de 120 ha. După 1990, declinul industriei româneşti a dus la scăderea drastică a producţiei şi mai apoi la privatizarea societăţii. SC Flavus SRL a achiziţionat uzinele în anul 2007 şi a pus la punct un masterplan pentru conversia platfomelor în mare parte abandonate.
Scopul planului este reactivarea şi scoaterea din izolare a unor foste suprafeţe industriale avînd întinderea unui cartier orăşenesc. Zona este animată prin introducerea de funcţiuni urbane variate şi conectată zonei centrale a oraşului. Activităţile noi, în primul rînd locuire, servicii şi agrement, sînt mixate în proporţii echilibrate şi sînt susţinute de o reţea amplă de spaţii şi echipamente publice. Structura raţională şi flexibilă a reglementărilor aferente PUZ permite o implementare etapizată a proiectului şi asigură capacitatea necesară de adaptare a dezvoltării pe termen lung. Planul urbanistic zonal a fost aprobat în 2009, primele componente ale dezvoltării fiind deja realizate.