RESTRUCTURARE LIBERTATEA

Cluj. 2012

Concurs de soluţii cu participare invitată

Iniţiator: Fribourg Development
Colaboratori: Dico şi Ţigănaş, BAU, Valentin Meteş
Suprafaţa zonei: 4,5 ha
Suprafaţa desfăşurată: 71.000 mp
Proiectare: 2012

Restructurarea amplasamentului unei foste fabrici de mobilier urmează să se desfăşoare în două etape. Prima etapă vizează conversia şi extinderea parţială a unor construcţii existente – unele avînd valoare de patrimoniu industrial. Cea de a doua etapă completează ansamblul cu clădiri noi şi realizează legăturile cu zonele învecinate. Noul profil funcţional include birouri, cercetare, comerţ, servicii, expoziţii, cultură şi locuire. Întregul complex beneficiază de o reţea generoasă de spaţii publice şi spaţii verzi.

Soluţia mizează pe un mixaj echilibrat al activităţilor în spaţiu, pe cooptarea avantajelor date de vecinătăţi, pe implementarea tehnologiilor verzi în scopul unei investiţii sustenabile pe termen lung şi, nu în ultimul rînd, pe valorificarea elementelor arhitecturale de excepţie ale ansamblului existent ca pe un factor de atractivitate. Sînt prefigurate diferitele faze de dezvoltare, de la cele abordabile instantaneu pînă la planificarea de perspectivă. Prin integrarea unor elemente urbanistice majore (viitoare artere de trafic, coridorul verde al pîrîului etc) se urmăreşte corelarea dezvoltării Liberty Center la evoluţia de ansamblu a zonei.
Rezultatul urmărit este un complex urban cu identitate puternică, o adresă de excepţie în oraş, dar bine conectată la dinamica oraşului şi a zonei.