MASTERPLAN SML

Cluj. 2001-2003

MASTERPLAN

Beneficiar: asociaţia Planwerk e.V.
Tipul lucrării: studiu independent
Suprafaţă: aprox. 4000ha, populaţie: 380.000 locuitori
Elaborare: 2001-2003
Componentele lucrării:
• stabilirea structurii şi a scopurilor lucrării
• analiza preliminară a situaţiei existente
• mese rotunde, comunicare cu publicul
• concept de dezvoltare urbanistică
• scheme directoare pentru PUG
• scheme directoare, ilustrăti urbanistice pentru PUZ în zone prioritare de dezvoltare

Cluj, cel mai important centru urban din Transilvania, se bucură de o îndelungată tradiţie universitară şi comercială. După 1990, importante suprafeţe industriale au intrat în declin, în timp ce sectorul serviciilor a cunoscut o evoluţie rapidă. Centrul Istoric al oraşului este supus unei puternice presiuni imobiliare, în condiţiile existenţei în zona centrală a unor suprafeţe cu utilizări de tip extensiv (unităţi militare, spitale, industrie, instalaţii feroviare etc). Studiul evaluează scenarii şi soluţii pentru păstrarea atractivităţii şi a rolului central a zonei istorice a oraşului, cum ar fi un program intercolrelat de schimburi de suprafeţe în interiorul oraşului. Prin acest program este urmărită, concomitent, limitarea extinderii oraşului în teritoriu. Programul este conceput în trei faze:

1. extinderea zonei centrale prin ocuparea suprafeţelor subutilizate.

2. relocarea activităţilor extensive din zona centrală spre platformele industriale dezafectate de la periferie.

  1. densificarea structurii urbane a zonei centrale. Studiul a fost însoţit, pe întregul parcurs, de prezentări şi dezbateri publice cu participarea specialiştilor din domenii conexe.