CORESI PORTAL

Brașov. 2012

Beneficiar: Flavus
Colaboratori: Mandy Schönemann, Joma Landschaft, NV Construct, Progir, Energobit-Schreder, Mid Install
Suprafaţă: 27.232m²
Proiectare și execuție: 2010 – 2012
Documentaţii elaborate: toate fazele de proiectare

Reamenajarea spaţiilor publice din faţa clădirii-portal a fostei uzine Tractorul din Braşov este parte a operaţiunii de conversie a platformei industriale. Biroul nostru a elaborat în anul 2009 planul urbanistic zonal care reglementează restructurarea zonei. Deschiderea pentru public a portalului, sub forma unei zone pietonale, este primul segment al realizării axei pietonale care parcurge fosta uzină. Scopul amenajării este un loc primitor şi, în acelaşi timp, reprezentativ care invită trecătorii la parcurgerea viitorului pietonal.
În centrul abordării se află atenţia pentru elementele de patrimoniu industrial datînd din perioada interbelică. Proiectul urmăreşte accentuarea ideilor care au stat la baza ansamblului din anii 1930, prin îndepărtarea punctuală a unor elemente apărute ulterior şi prin măsuri de amenajare cu caracter reţinut. Întreaga amenajare este gîndită în perspectiva viitoarelor utilizări ale halelor interbelice.
Bulevardul pietonal Nord-Sud (bazat pe structura istorică a incintei industriale) face legătura între esplanada de acces şi noul parc comercial din nordul arealului. Profilul este organizat simetric faţă de axul longitudinal având pe centru o alee asfaltată cu folosire mixtă (pietonală, velo şi auto ocazional) flancată pe laterale cu trotuare din beton periat. Fâşii înguste pavate cu piatră cubică preiau elemntele funcţionale (rigole, iluminat public, mobilier urban) şi delimitează diferitele suprafeţe. ”Casete” cu pereţi din oţel corten delimitează spaţial aleea pietonală de faţadele halelor industriale convertite în clădiri de birouri. Axul central este marcat de şiruri paralele simetrice de frasini, ”casetele” fiind plantate cu grupuri de meri ornamentali, dispuse aleator.
La vest de bulevardul pietonal, două mari suprafeţe înierbate servesc recreerii şi activităţilor sportive pentru utilizatorii birourilor amenajate în clădirile din jur. O suită de spaţii publice şi semipublice – un şir de mesteceni, o terasă pentru gastronomie, o alee pietonală de legătură cu zona de parcare de la vest şi o mică piaţetă de protocol – articulează principalele zone ale amenajării şi lărgesc oferta de activităţi.