STUDIU DE POTENȚIAL URBANISTIC

Oradea. 2019

Beneficiar: Primăria Municipiului Oradea
Colaborator: Tamas Emödi
Tipul proiectului: studiu

Intenția autorităților publice de a impulsiona și gestiona dezvoltarea urbană de calitate, a zonei centrale și principalelor artere de penetrație spre aceasta și cartierele municipiului Oradea, prin instrumente integrate dpdv. urbanistic și fiscal.

Studiul evaluează situația tuturor imobilelor din aceste zone și analizează regimul de înălțime, amplasarea față de aliniament, indicatorii urbanistici și ocuparea terenului.

Studiul se înscrie într-un trend internațional de densificare prudentă a centrelor urbane în detrimentul extinderii periferiilor, cu argumente istorice, de sustenabilitate economică și socială. Metodologia de densificare se bazează pe criteriile (1) calitatea curților, (2) fondul construit valoros, (3) parcelarul valoros, (4) trama stradală și (5) complexul social-cultural-economic-mediu.

Suplimentar analizei istorice, morfotipologice, fotografice și de siluetă, studiul conține și un instrument economic, similar unei analize cost-beneficiu, o metodă facilă și accesibilă public pentru calcularea impactului economic al modificării și exploatării imobilelor sau estimarea valorii proprietății.