SPAȚII PUBLICE ÎN PATRU CENTRE RURALE

Zona Metropolitană Cluj. 2023

Beneficiar: Banca Mondială
Elaborare: 2022-2023
Colaboratori: stud. arh.Borbely Ágnes, arh. Andra Hrenciuc, arh. Beatrice Ana Jijian, arh. Cristina Moldovan
Consultanți: prof. dr. arh. Virgil Pop, ing. Rares Oargă (Prodeco), ing. Bogdan Chiorean (sc ConsiPro)
Localizare: Zona Metropolitană Cluj

Apariția și extinderea rețelei de autostrăzi și drumuri expres oferă ocazia regîndi­rii spațiului public acolo unde acesta a fost cel mai neglijat: satele și comunele aflate pe traseele drumurilor naționale și județene.

În prezent, șoselele din mediul rural sînt surse de poluare, factori de risc de acci­dente și locuri neatractive în general, lip­site de viață.

În mod paradoxal, sînt tocmai aceste mari artere de transport care îngreunează mo­bilitatea în interiorul micilor localități: lipsite de trotuare sigure și de piste velo, periculos de traversat, ele devin veri­tabile bariere care divizează așezări și comunități. Principalelor puncte de întîlnire grupate în lungul drumurilor – primării, școli, biserici, magazine, localuri etc – le lipsește spațiul public de care au nevoie pentru a funcționa ca un întreg: centrul.

Odată cu devierea traficului de tranzit pe noile autostrăzi, drumurile principale ale satelor pot fi re-adaptate vechiului lor rol: acela de loc comunitar, de spațiu public. Restrîngerea și delimitarea sigură a suprafețelor carosabile, introducerea și extinderea trotuarelor și a pistelor, a lo­curilor de odihnă, a vegetației și a ilumi­natului sînt măsuri simple, dar cu efecte benefice și de durată asupra mediului de viață a locuitorilor și asupra atractivității așezărilor pentru vizitatori.

Patru studii de caz din Zona Metropolitană Cluj testează posibilități de reconfigurare a centrelor de sate, plecînd de la restrîn­gerea și calmarea traficului motorizat: Aiton, Nădășelu, Săvădisla și Vultureni. Acolo unde este posibil, diferite suprafețe publice adiacente actualelor șosele sînt cooptate în amenajările propuse, în încer­carea de a extinde și consolida centrele.