MASTERPLAN TURISTIC

Avrig. 2013

Beneficiar: Primăria oraşului Avrig
Contractare: atribuire directă
Colaborator: Heritas Sibiu
Populaţie: 12.815 locuitori
Elaborare: 2013
Componentele lucrării: masterplan turistic şi concept de marketing integrat

Oraşul Avrig, situat în Carpaţii Meridionali, se află în proces de redefinire a poziţiei sale în contextul transformărilor produse de aderarea României la Uniunea Europeană. Realitatea economico-socială schimbată – regres demografic, dispariţia industriei grele etc. – a impus o reconsiderare a pilonilor principali ai dezvoltării oraşului, optându-se pentru promovarea industriilor verzi şi a turismului cultural. În prezent, oraşul Avrig este Lead Partner în proiectul european CultTour. Ca Lead Partner în acest proiect, Avrigul serveşte ca model pentru ceilalţi parteneri europeni şi propune instrumente şi metodologii de lucru pe care şi aceştia să le poată utiliza în comunităţile lor cu scopul valorificării patrimoniului cultural ca şi componentă centrală în dezvoltarea urbană a localităţii. Acest masterplan turistic se bazează pe conceptul CultTour şi urmează ideea de bază a acestuia, respectiv promovarea corelată a patrimoniului antropic şi a peisajului natural şi cultural. Cele două elemente reprezintă un potenţial turistic care, odată valorificat, poate contribui la dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a oraşului. Reşedinţa de Vară a baronului Samuel von Brukenthal, împreună cu grădina ei barocă, şi oferta peisajului carpatin la sudul oraşului sunt punctele principale de atracţie.
Prima parte a studiului de faţă îşi propune inventarierea, releveul şi analiza datelor referitoare la situaţia existentă, indispensabile pentru identificarea temelor majore, a măsurilor şi planului de acţiune, respectiv a conceptului de marketing, ce constituie a doua parte a prezentului masterplan turistic. Cristalizarea punctelor tari individuale, a valorilor locale şi a ofertelor specifice s-a materializat prin corelarea conceptelor turistice „experienţă culturală” şi „experienţă în natură”, integrate în viziunea de dezvoltare a „oraşului verde“. În îmbinarea celor două oferte turistice, cultură şi natură, constă cheia unui concept turistic de succes, intitulat generic „Avrig: fereastra lui Brukenthal la Carpaţi”.
Odată cu aprobarea sa în Consiliul Local, documentul devine operativ atât pe plan local cât şi în cadrul proiectului european CultTour.