EXTINDEREA BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE

Cluj. 2010

Tipul proiectului: concurs de soluţii

Iniţiator: Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca
Colaboratori: a-viz, Ana Botezatu
Suprafaţa desfăşurată: 4.500 mp
Proiectare: 2010

Obiectul concursului de soluţii este un nou depozit de carte – deschis accesului public – pentru cea mai veche şi mai importantă bibliotecă a oraşului.
Înscenarea spaţială a elementului central al clădirii propuse – colecţia de carte – apare ca un gest respectuos şi protectiv, dar deschis, faţă de cea mai importantă materializare a valorilor culturale şi ştiinţifice din Cluj. Tipologia „casă în casă” organizează biblioteca în jurul cărţilor, în straturi concentrice de activităţi şi de spaţii cu caractere diferite, într-o gradare clară a trecerii de la spaţiul animat al străzii la cel introvertit şi calm al lecturii. Nucleul este învăluit pe toate laturile de spaţii ample şi comunicante, destinante vieţii publice a bibliotecii: lectură, studiu, comunicare şi evenimente.

Atît membrana nucleului central, cît şi faţadele, componentele protectoare şi reprezentative, interpretează asocierea străveche cu principiul ţesăturii textile şi a ornamentului ca parte integrantă a acesteia şi nu ca aplicaţie. Prin aceasta, membranele au triplu rol: constructiv, funcţional şi decorativ.
„Preţiosul” nucleu central îşi comunică conţinutul sensibil spre exterior prin învelişul translucid, fără însă a-l expune direct. Cele două straturi care învelesc nucleul central reiau în formă abstractă şi ornamentală primele consemnări narative ale cunoaşterii: picturile rupestre.
Ca ultim strat exterior, faţadele filtrează atent lumina şi, odată cu aceasta, relaţia bibliotecii cu oraşul. Fără a-i deconspira conţinutul la o primă privire, învelişul decupează şi proiectează spre spaţiul public secvenţe interioare ale bibliotecii.