AXUL CENTRAL

Drobeta Turnu Severin. 2011

Beneficiar: Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin
Colaboratori: Aqua Prociv Proiect
Suprafaţă: 60.000m² (spaţii publice)
Proiectare: 2011
Documentaţii elaborate: concept general, SF pentru finanţare EU, materiale de promovare

Drobeta Turnu Severin are şansa de a deveni o destinaţie turistică şi economică importantă în lungul culoarului de dezvoltare şi cooperare dat de Dunăre. Prin valorificarea patrimoniului cultural de excepţie şi a unei poziţii geografice privilegiate, oraşul devine atît o atracţie pentru turismul desfăşurat pe culoarul Dunării, cît şi un punct de plecare pentru vizitarea regiunii.
Obiectivul-cheie pentru atingerea acestor deziderate este (re)conectarea oraşului – şi în primul rînd a centrului său istoric – la Dunăre, aceasta din urmă avînd potenţialul de a deveni principala arteră economică, ecologică şi turistică a municipiului şi a întregii regiuni.
Elementul principal al conceptului urbanistic este axa nord-sud care leagă pădurea Crihala (la capătul nordic) de Gara Fluvială, port şi viitoarea promenadă pe faleza Dunării (la capătul sudic). În lungul acestei axe sau în imediata ei apropiere sunt aliniate cele mai importante obiective de atracţie publică şi turistică. Prin dezvoltarea etapizată a acestei axe pietonale şi verzi, se urmăreşte valorificarea structurii urbane de excepţie şi coagularea unui parcurs turistic coerent şi atractiv, cu oferte diversificate de activităţi comerciale, culturale şi de agrement.
Organizarea funcţională a spaţiului urban urmează principiul priorităţii circulaţiei pietonale/ciclistice şi a funcţiunilor dedicate acestora. Obiectivul intervenţiei asupra schemei de circulaţie prevede calmarea, eficientizarea şi reducerea traficului motorizat în zona centrală, în favoarea dezvoltării unei reţele atractive şi sigure de trasee pietonale şi ciclistice. Amplasarea unui parcaj de mare capacitate într-un punct nodal al reţelei de trafic, permite eliberarea suprafeţelor de traficul staţionar şi utilizarea lor pentru funcţiuni dedicate pietonilor.