ACADEMIE DE VARĂ

Tăutelec. 1997-2005

Suprafaţă desfăşurată: 150 m²
Proiectare şi execuţie: 1997 – 2005
Toate fazele de proiectare și, parțial, execuție

Satul Tăutelec este situat în judeţul Bihor, în apropierea
graniţei cu Ungaria. Satul a fost fondat la începutul secolului 19,
în timpul operaţiunilor de colonizare întreprinse de administraţia
austro-ungară. Casele sînt dispuse cu pinionul spre stradă, strada
principală funcţionînd ca inel cu mici ramificaţii. Locuinţa, cu
un singur nivel, aparţine tipologiei casei cu pridvor şi datează din
prima fază a edificării satului (aprox. 1830). Pînă în anul 1996,
gospodăria a fost locuită de urmaşii fondatorilor satului şi nu a
suferit modificări.
Pentru noua utilizare, se păstrează forma iniţială a casei şi
se adaugă în curte cîteva corpuri uşoare realizate din lemn,
destinate a găzdui activităţile unui workshop anual cu participare
internaţională. Casa veche serveşte în continuare pentru dormit
şi gătit, în timp ce pavilionul care desaparte curtea de grădină
adăposteşte atelierele.