STUDIU ȘI GHID DE REGENERARE A ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE

București. 2014

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Asociaţi: IHS Romania, Western Outdoor
Elaborare: 2014

“Studiul privind regenerarea urbană integrată a zonelor construite protejate în vederea constituirii unui program naţional” vizează propunerea unui model metodologic pentru astfel de operaţiuni.

Etapa I are ca obiectiv realizarea unei documentări pe plan internaţional şi naţional asupra instrumentelor operaţionale de regenerare urbană integrată în zone construite protejate, privind rolul şi responsabilităţile actorilor publici şi privaţi.

Etapa a II-a se concentrează pe elaborarea unei metodologii de dezvoltare a acestor operaţiuni în România, pe baza experienţelor analizate şi în contextul legislativ şi instituţional actual. Această metodologie este testată pe un studiu de caz – o zonă construită protejată în zona Berzei – Buzești din Bucureşti, în condițiile specifice unui exercițiu de simulare. Sunt propuse şi evaluate proiecte cu efect integrat asupra domeniilor: patrimoniu, social, economie locală, cultural.

Etapa a III-a se bazează pe rezultatele studiului de caz și pe consultările profesionale asupra metodologiei, pentru a veni cu recomandări (de ordin legislativ și metodologic) pentru formularea unui Program Național de Regenerare Urbană Integrată a Zonelor Construite Protejate.