RETHINKING SOMEȘ

Cluj. 2017

Concurs de soluții, locul 2
Achizitor: Primăria Municipiului Cluj
Inițiator și organizator: OAR Transilvania
Colaboratori: Ana-Maria Cosma, Sandra Lucaci, Maria Dudaș, Adrian Pop

Tema concursului propune două scări de abordare:

  1. Masterplan Someș – pe întregul tronson urban al rîului și
  2. Reamenajarea și reorganizarea unor spații publice aflate pe maluri

Propunerea de ansamblu vizează interconectarea ecosistemului aferent albiei cu rețeaua spațiilor publice urbane. În jumătatea de vest a parcursului Someșului, principalele obiective țin de îmbunătățirea unor relații deja existente și refacerea imaginii spațiilor publice, atît a celor aflate la apă, cît și a celor din cartierele traversate de rîu. În zonele estice ale orașului – dominate de nevoia de restructurare – se pune problema integrării Someșului în viitoarele transformări.
Aceleași idei se regăsesc în detalierea celor două tronsoane delimitate prin temă. Sînt propuse măsuri simple, care răspund unor nevoi firești: apropierea de apă, legarea spațiilor publice de rîu, integrarea suprafețelor neutilizate.
Continuitatea traseelor pietonale și velo în lungul malurilor este cel mai important element comun al proiectului.