PLAN URBANISTIC GENERAL

Oradea. 2016

Beneficiar: Primăria Municipiului Oradea
Contractare: licitaţie
Suprafaţă: teritoriul administrativ 11.600 ha; intravilan 7.900 ha
Colaboratori: Vitamin Architects, IHS Romania, Restitutor Proiect, Veltona, Proiect Bihor, Andrei Bacoșcă, Katia Bagosi, Ferencz Fenesi
Elaborare: 2012-2016