PLAN URBANISTIC GENERAL

Miercurea Ciuc. 2011

Beneficiar: Primăria municipiului Miercurea Ciuc
Colaboratori: Vallum, Prourbe, Arc Studio
Suprafaţă: 12.000 ha
Elaborare: 2009 – 2011

Propunerile de optimizare a schemei spaţiale a oraşului sintetizează concluziile a mai multor studii de specialitate/ economic, urbanistic, de mediu, sociologic-demografic/ şi analize complexe şi urmează principiile spaţiale ale unei dezvoltări durabile.
Municipiul Miercurea Ciuc este oraş verde prin prezenţa pronunţată a peisajului natural exterior oraşului în interiorul său: cele două lanţuri muntoase Munţii Ciucului şi Munţii Harghitei, fiind dominante ale perspectivelor din oraş, asigurând un fundal de valoare direcţiilor care se deschid din peisajul construit. Peisajul natural are un rol decisiv în conturarea caracterului municipiului, în identificarea aşa numitului brand urban. Se doreşte contracararea principalului risc, de dizolvare a corpului urban în peisaj şi distrugerea iremediabilă a elementelor de peisaj natural exterior oraşului– desemnând în acelaşi timp posibile areale-rezervă. Plecând de la forma actuală a oraşului, de la relaţia acestei forme cu cadrul natural şi de la condiţionări de tip ecologic, economic şi administrativ, schema propusă vizează redirecţionarea efortului de urbanizare de la nivelul periurban, respectiv parţial al tentaculelor existente către interior prin instituirea unor limite spaţiale convenţionale. În condiţiile existenţei unui intravilan lărgit mult peste capacitatea oraşului de a-l ocupa judicios în timp previzibil, noile limite trebuie percepute ca intravilane temporare.