PLAN URBANISTIC GENERAL

Sibiu. 2011

Beneficiar: Primăria municipiului Sibiu
Colaboratori: Alexandru Găvozdea, Corneliu Bucșa, Angela Bănăduc – Universitatea Lucian Blaga
Suprafaţă: 12000 ha
Elaborare: 2008 – 2011
Premii: Premiul I la secţiunea urbanism a concursului bianual de proiecte organizat de filiala Transilvania a OAR, 2009

În decada 2000 – 2010, investiţiile în industrie perfomantă şi servicii, emergenţa domeniului universitar, reabilitarea Centrului Istoric şi titlul de Capitală Culturală Europeană, au dat Sibiului renumele unui oraş prosper şi au făcut din el o destinaţie turistică de prim rang. Respectînd documentaţiile de rang superior – PATN, PATJ Sibiu şi PATZ Zona Periurbană Sibiu – PUG are la bază strategia de dezvoltare a oraşului, cuprinsă în documente-program, ghiduri de dezvoltare şi planuri de management elaborate anterior. Studiile de fundamentare premergătoare PUG pregătesc baza de date necesară planificării. Proiectul este însoţit de prezentări şi întîlniri cu actorii urbani implicaţi şi de două sesiuni de consultare publică.
Planul organizează aspectele spaţiale ale dezvoltării, asigurînd amplasamente avantajoase pentru obiective-cheie, în corelare cu optimizarea schemei generale de circulaţie. Urmînd concluziile studiului preliminar PUG (Planwerk, 2004), este trasată o schemă de extindere a oraşului care protejează şi integrează cadrul natural şi asigură reţeaua de echipamente publice. Sînt identificate, delimitate şi protejate arii naturale valoroase şi zone construite cu valoare de patrimoniu din interiorul oraşului. Regulamentul local de urbanism aferent PUG detaliază reglementările de ansamblu şi este completat de scheme explicative ale regulilor de construire pentru diferite zone ale oraşului.