PIAȚA TEATRULUI

Tîrgu Mureș. 2011

Beneficiar: Primăria municipiului Tîrgu Mureş
Suprafaţă: 19.600m²
Proiectare şi execuţie: 2006 – 2013
Documentaţii elaborate: toate fazele de proiectare

Ansamblul Piaţa Teatrului, finalizat la începutul anilor 1970, este considerat a fi una dintre rarele reuşite ale seriei de noi centre civice socialiste din România. În perimetrul acestuia se găsesc clădiri cu statut de monument de arhitectură (Turnul Franciscan şi Muzeul Etnografic).
Intervenţiile propuse asupra ansamblului respectă acest caracter, punînd accent pe păstrarea configuraţiei iniţiale a pieţei, ca imagine emblematică a oraşului. Astfel, măsurile se concentrează asupra elementelor secundare ale pieţei, dar avînd o influenţă importantă asupra calităţii spaţiului public (pavaje, sistem de iluminat, mobilier urban, spaţii verzi etc). Prin îndepărtarea elementelor adăugate în ultimii ani, sînt readuse în prim plan caracteristice spaţiale valoroase date de proiectul iniţial al pieţei. Conceptul de iluminat public, alinierea arborilor noi şi amenajarea suprafeţelor nepavate urmăresc accentuarea axului central pieţei, care leagă intrarea în piaţă de faţada principală a teatrului. Zonelor laterale le sînt redate rolul şi forma unor grădini urbane, în acord cu intenţiile iniţiale ale amenajării.
Alături de reconfigurarea spaţiilor publice, proiectul include reabilitarea structurii de beton care susţine remarcabilul sistem de platforme care alcătuiesc piaţa.