PIAȚA GĂRII

Sibiu. 2007

Beneficiar: Primăria municipiului Sibiu (PUZ, SF)
JV Strabag şi Search Corporation (restul fazelor)
Contractare: licitaţie deschisă
Suprafaţă: 30.000m²
Proiectare şi execuţie: 2005 – 2007
Documentaţii elaborate: Concept urbanistic, Plan urbanistic zonal, Studiu de fezabilitate, Toate fazele de proiectare tehnică

Operaţiunile de restructurare a zonei gării, întrerupte în 1989, au produs o semnificativă breşă funcţională şi spaţială între gară şi centrul istoric.
Planul urbanistic zonal urmăreşte în primul rînd reordonarea relaţiilor funcţionale (trafic, activităţi) şi atenuarea situaţiilor conflictuale între structuri din generaţii diferite. Suprafaţa din faţa gării, utilizată predominant drept carosabil şi parcaj este transformată într-o piaţă urbană, rezervată în cea mai mare parte pietonilor. Benzile carosabile sînt dispuse la aceeaşi cotă ca şi pavajul pietonal. Reamenajarea străzilor care debuşează în piaţă asigură legătura cu oraşul, în special a centrului istoric cu zona pietonală care deserveşte gara. Atît suprafaţa pieţei, cît şi cea a noilor trotuare sînt pavate cu granit de nuanţă deschisă, iar diferitele subdiviziuni sînt diferenţiate prin dimensiunea plăcilor şi dipunerea lor. Caracterul mineral al pieţei este echilibrat de trei zone înverzite: grădina bisericii, un scuar public şi o alee flancată de arbori. La acestea se adaugă arborii plantaţi izolat pe suprafaţa pieţei şi însoţiţi de cîte o bancă.