PIAŢA FRIEDRICH EBERT

Nürnberg. 2007

Iniţiator: municipalitatea Nürnberg
Tipul proiectului: concurs
Suprafaţă: 2.000 m²
Elaborare: 2007
În colaborare cu: WGF, Nürnberg / plan&werk, Bamberg

Piaţa Friedrich-Ebert se află în partea de nord a centrului istoric din Nürnberg, în cartierul St. Johannis, datînd din secolul 19.
În ultimii ani s-au desfăşurat restructurări ample ale nodului de circulaţie din piaţă, ca urmare a construirii unei staţii de metrou. Imaginea pieţei, la data elaborării proiectului, este marcată de traficul intens de pe principalul bulevard şi de elemente specifice infrastructurii de transport în comun, elemente care se întretaie şi suprapun în acest punct. Ca ultim “strat” al noii pieţe, amenajarea spaţiului public face obiectul unui concurs de proiecte.
Principalul obiectiv al propunerii este reconectarea pieţei Friedrich-Ebert ţesutului urban înconjurător. Elementul de legătură la nivelul cartierului este o succesiune de spaţii verzi publice, aliniate în lungul fostelor fortificaţii (Neutograben) şi care traversează piaţa. Proiectul încearcă includerea spaţiului pieţei, prin caracterul amenajărilor, în acest coridor verde. Spaţial, ansamblul pieţei este fragmentat. Punctul de plecare al proiectului este dat de cerinţe funcţionale şi caractere spaţiale diferenţiate şi specifice celor trei spaţii urbane care formează piaţa. Abordarea fiecăruia dintre ele se orientează după funcţiunea sa dominantă şi calităţile proprii date de spaţiul urban preexistent. În acelaşi timp, reamenajarea suprafeţelor fragmentate de trafic, urmăreşte o imagine unificatoare. Prin varierea unei aceleiaşi teme, suprafeţele primesc caractere diferite, fiind totuşi recunoscute ca părţi ale unei singure pieţe.