MEMORIALUL AERONAUTICII

București. 2009

Iniţiator: Fundaţia culturală Bartoc şi Primăria Municipiului Bucureşti
Colaboratori: Cristina Costea, Cristina Pişleag, Călin Crăciun
Tipul proiectului: concurs de soluţii
Suprafaţa zonei: zona de studiu 3,5 ha
Proiectare: 2009

Concursul vizează amenajarea unui memorial al aeronauticii pe Bulevardul Aviatorilor din Bucureşti, odată cu îmbunătăţirea calităţii spaţiului public aferent.

Bulevardul şi Statuia Aviatorilor sînt văzute ca elemente emblematice pentru zona de nord a Bucureştiului şi piese urbanistice reprezentative ale capitalei, produse ale uneia dintre cele mai echilibrate etape ale dezvoltării sale. Claritatea ierarhizării spaţiului urban, rigurozitatea axială a organizării sale, perspectivele lungi şi ritmate, fondul vegetal matur sînt calităţi unice în oraş şi, de aceea, repere fixe ale reamenajării bulevardului.

Încărcătura simbolică şi narativă a Statuii Aviatorilor (astăzi accesibilă doar de la distanţă) este adusă în spaţiul pietonal, explicitată şi ilustrată prin intermediul memorialului. Memorialul evită în mod conştient să se materializeze într-o formă unică, concurentă Statuii şi în surplus faţă de bulevard. Conţinutul comemorativ se „dizolvă” uniform în întregul parcurs al bulevardului, lăsînd întîietate Statuii şi păstrînd spaţiul urban intact.

Ansamblul Statuie-Bulevard este astăzi monumental, obiectual, retoric şi spectaculos. În completare, memorialul propus este în mod voit contemplativ şi nu monumental, este un loc şi nu un obiect, este narativ şi nu retoric, subtil şi nu spectaculos.

Spaţiul bulervadului şi Statuia Aviatorilor rămîn principalele prezenţe la scara urbană. Memorialul este inserat la scară pietonală, ca strat de înnobilare al amenajării, subordonat regulilor spaţiale ale bulevardului şi utilizînd un limbaj formal redus.
Piesele memorialului primesc astfel un dublu rol – suport neutru pentru povestea aeronauticii româneşti şi componente fireşti ale unui parcurs pietonal. Prin volatilitate, temperatură şi aspect, norii de apă care plutesc deasupra zonei pietonale se apropie senzorial de ideea de zbor.