MASTERPLAN

Sibiu. 2004

Beneficiar: Primăria municipiului Sibiu
Contractare: licitaţie deschisă
Suprafaţă: 4003 ha
Elaborare: 2003-2004
Documentaţii elaborate: analize multicriteriale,
concept de dezvoltare a oraşului, delimitare şi set de măsuri pentru zone de intervenţie, consultanţă pentru realizarea unor măsuri propuse în studiu, prezentare publică, expoziţii, publicaţii

Plecînd de la concluziile unui set de analize critice asupra situaţiei existente, este formulat un concept de dezvoltare funcţională şi spaţială a întregului oraş. În centrul conceptului se află relaţionarea pincipalului trup constituit cu cadrul natural limitrof. Coridoare verzi, dezvoltate în lungul cursurilor de apă din oraş, concentrează în lungul lor axe de măsuri, mergînd de la controlul asupra extinderilor, restructurarea arealelor subutilizate şi pînă la delimitarea unor rezerve de suprafeţe pe termen lung.
O componentă importantă a studiului sînt propunerile de intervenţii punctuale, cu rol de deblocare şi activare, precum şi delimitarea unor areale de dezvoltare prioritare, pentru care sînt formulate obiective concrete. Studiul a fost adoptat în 2004 de către Consiliul Local sub forma unui plan director, iar începînd din 2008, concluziile sale au stat la baza noului Plan Urbanistic General.