MASTERPLAN

Satu Mare. 2006

Beneficiar: Primăria Municipiului Satu Mare
Contractare: licitaţie publică
Suprafaţă: 3690 ha (intravilan)
Elaborare: 2005 – 2006
Documentaţii elaborate: analize multicriteriale,
concept de dezvoltare a oraşului, delimitare şi set de măsuri
pentru zone de intervenţie, consultanţă pentru realizarea unor
măsuri propuse în studiu, prezentare publică, expoziţii, publicaţii,
tema de proiectare pentru PUG

Pe baza unei analize detaliate a situaţiei urbanistice, a
potenţialelor şi a problemelor evidenţiate, se elaborează un
concept de dezvoltare urbană a oraşului, ca prim punct de
plecare pentru un noul PUG. O atenţie deosebită se acordă
stabilirii unui set de soluţii adresat zonelor-cheie, sub formă de
măsuri rapide şi concrete, şi care, în acelaşi timp, devine parte
integrantă a unui concept general mult mai amplu.
Lucrarea include un studiu de restructurare a unei zone cheie
aflate în declin (Cubic) precum şi propuneri de reabilitare a unor
curţi din cartierul de locuinţe colective Micro14. Aceste studii
conexe au rol de model, abordind probleme tipice ale oraşului
prin instrumente multiplicabile.
Proiectul a fost însoţit, pe întregul parcurs de consultări cu
reprezentanţii administraţiei publice şi cu specialişti locali.
Studiul preliminar stă la baza temei de proiectare pentru actualizarea
PUG, redactată în 2005.