LANDESGARTENSCHAU

Bamberg. 2007

Iniţiator: Landesgartenschau GmbH, Bamberg
Tip de proiect: concurs cu participare invitată
Suprafaţă: 25 ha
Elaborare: 2007
În colaborare cu: WGF, Nürnberg / plan&werk, Bamberg

Punctul de plecare este dat de structura preexistentă a oraşului, împărţit astăzi în trei zone: Bergstadt, Inselstadt şi Gärtnerstadt („oraşul de sus”, „oraşul de pe insulă” şi „oraşul grădinarilor”). În completarea acestora, este propusă o a patra componentă: Naturstadt („oraşul-natură”). În cadrul noului cartier, un parc pe latura nordică (Nordpark) stabileşte un pandant al pădurii existente la extremitatea sudică a insulei. Diferite elemente urbane şi de peisaj existente sînt conectate pentru a forma un ansamblu în zona expoziţiei propriu-zise: grădina publică, canalul, aleea mărginită de castani şi un ansamblu rezidenţial planificat în prealabil.
Nucleele de activităţi şi punctele de atracţie ale parcului sînt încadrate de pajişti ample care, prin lipsa constrîngerilor spaţiale şi a limitelor stricte, se deschid unei utilizări cotidiene libere şi variate. Un canal destinat traseului natural al peştilor spre amonte (traseu blocat pe braţul principal de un baraj) şi o colină menită să acopere o zonă de teren poluat de fosta utilizare industrială sînt elemente „infrastructurale” integrate peisajului. Caracterul voit neutru al amenajărilor este înnobilat printr-o detaliere atentă, prin selectarea elementelor de mobilier urban şi, în primul rînd, prin alegerea tipurilor de vegetaţie, definitorii pentru calităţi ce ţin de „atmosfera” viitorului parc. Participarea la concurs s-a desfăşurat în colaborare cu biroul-partener „Plan & Werk”, din Bamberg şi cu biroul de amenajări peisagistice „Werkgemeinschaft Freiraum” din Nürnberg.