GHID DE PROTECȚIE

Borsec. 2009

Beneficiar: Primăria oraşului Borsec
Elaborare: 2009
Componentele lucrării: Analiză morfologică şi urbanistică, concept şi structură, elemente de reglementare, redactare

Oraşul Borsec, situat în Carpaţii Orientali, şi-a pierdut în ultimii ani rolul tradiţional şi renumele de staţiune terapeutică. Apa minerală care poartă numele oraşului este în continuare îmbuteliată şi consumată în întreaga Europă. Totuşi, atractivitatea turistică a staţiunii montane şi a numeroaselor izvoare de ape minerale a scăzut semnificativ. Singurii martori ai perioadei de glorie a micii aşezări mondene de la poalele munţilor, sînt vilele turistice impozante, construite din lemn, cu pinioane, logii şi balcoane bogat decorate.
Ca reacţie la starea precară a construcţiilor istorice, la valul recent de intervenţii nocive asupra acestora, precum şi la apariţia unor clădiri noi care afectează imaginea de ansamblu a localităţii, administraţia publică a decis întocmirea unei documentaţii cu rol de ghid al protejării şi dezvoltării patrimoniului construit. Documentaţia, redactată sub forma unei broşuri şi însoţită de imagini şi scheme explicative, cuprinde două componente. Prima parte are un caracter argumentativ şi consultativ şi formulează motivaţiile şi scopurile întregului demers. A doua parte are un caracter reglementativ, stabilind un set de reguli privind intervenţiile asupra fondului construit: materiale, forme, tehnici, cromatică etc. Îndrumarul urmăreşte consolidarea importanţei şi a valorii staţiunii în conştiinţa publică şi responsabilizarea acesteia pentru soarta propriului patrimoniu.
Odată cu aprobarea sa în Consiliul Local, documentul devine operativ.