GHID CROMATIC PENTRU CARTIERE

Oradea. 2015

Beneficiar: Primăria Municipiului Oradea
Colaboratori: Brînduşa Bălan
Elaborare: 2015
Faze: îndrumar, studii de caz aplicate

Cele aproximativ 450 de hectare pe care le ocupă ansamblurile de blocuri din Oradea reprezintă astăzi 20% din corpul principal al oraşului şi aproximativ 5% din suprafaţa intravilan.

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit oferă ocazia îmbunătăţirii caracteristicilor lor economice, ecologice, dar şi a celor legate de imaginea cartierelor.

Ghidul formulează recomandări şi principii generale privitoare la aspectul exterior al clădirilor, ca rezultat al reabilitării termice. Acestea se referă în primul rând la cromatica aplicată faţadelor, atât în ceea ce priveşte paletarul de culori, cât şi modul de alegere, aplicare şi combinare a acestora în relaţie cu configuraţia faţadelor. Totuşi, apectul clădirilor nu este determinat exclusiv de culori. De aceea,
ghidul oferă recomandări privitoare la aspecte cum ar fi texturile, închiderile golurilor, detalii decorative şi altele.

Criteriile care stau la baza ghidului urmăresc păstrarea şi evidenţierea calităţilor arhitecturale şi urbanistice, în acord cu trăsăturile lor volumetrice, cu dispunerea lor în spaţiul urban, precum şi cu exigenţele date de învecinarea lor.

Recomandările ghidului au un caracter generic, ele referindu-se la situaţii tipice întâlnite în cartierele orădene. Conţinutul acestuia urmează a fi aplicat diferenţiat, de către specialişti, cazurilor concrete din teren. Ghidul oferă un cadru general, menit să asigure un grad satisfăcător de coerenţă a operaţiunilor de reabilitare, la nivelul cartierelor şi al întregului oraş.

Clădirile şi ansamblurile reprezentative pentru perioada postbelică primesc o atenţie specială, în încercarea de a prezerva sau reface caracteristici originale valoroase.

Lucrarea este completată de propuneri pentru un număr de aproximativ 70 de clădiri.