EXTINDEREA LOCALITĂȚII

Kirchheim. 2011

Iniţiator: municipalitatea Kirchheim
Tipul lucrării: concurs cu participare în urma unei preselecţii la nivel UE, locul V
Colaborare: Franz Ullrich (Plan&Werk) şi Joma Landschaft, Bamberg
Suprafaţă: 96 ha
Proiectare: 2011

Kirchheim este o localitate cu 12.000 de locuitori aflată la 15 km de München. Planul urmăreşte trasarea unei scheme clare şi flexibile pentru o extindere durabilă a localităţii, după o etapizare gîndită pe termen lung. În centrul conceptului stă intenţia de a interconecta cele două structuri urbane – cea preexistentă şi cea nouă – şi de asigura legături puternice între ele şi cadrul natural.
Ca element principal de legătură între zonele urbanizate, vechi şi noi, este inserată o succesiune de dotări şi spaţii publice.
Noile zone rezidenţiale sînt împărţite în patru subcartiere, care sunt conectate la axa centrală publică prin intermediul unor culoare verzi. Acest sistem permite o dezvoltare etapizată a zonei, fiecare subcartier putînd funcţiona autonom. Odată cu adăugarea unui nou subcartier, coridorul verde ajunge să fie încadrat pe două laturi de locuinţe.
Reţeaua de trasee şi culoare verzi asigură o legătură pietonală între zona rezidenţială propusă şi dotările de agrement aflate deja la este şi la vest de zona de dezvoltare.