CURTEA BISERICII SFÂNTUL ILIE

Craiova. 2015

Tipul proiectului: concurs de soluţii

Iniţiator: OAR Oltenia
Colaboratori: Flóra Perényi
Suprafaţa zonei: zona de intervenţie 1,4 ha

Concursul vizează reabilitarea curţii bisericii Sf. Ilie şi racordarea la proiectele de pietonalizare – un prilej de activare a zonei centrale, dar şi o decodare subtilă a felului în care oamenii se raportează la entitatea ecleziastică. Biserica constituie în sine un element central căreia spaţiul din apropiere i se subordonează . Am gândit amenajarea curţii printr-o reinterpretare a ideii de grădină bisericească, mai mult decât o piaţă urbană. Marcarea fostului perimetru şi introducerea celor două pachete de trepte răspund racordării formale şi topografice la proiectele de pietonalizare existente.
Propunerea păstrează un grad de intimitate esenţial, conturând un filtru protector şi reţinut între dinamica urbană a străzilor şi spaţiul sacru din imediata apropiere a bisericii, conservând o parte din caracterul incintei. În acest sens am propus două grădini tematice amplansate astfel încât să evidenţieze principalele fluxuri de circulaţie, cu polarităţi diferite prin adaptarea vegetaţiei propuse la condiţiile de însorire. Pachetul de trepte propus în partea de N-E se deschide spre curtea adiacentă, urmărind o regândire a proporţiilor spaţiale dintre curtea de serviciu şi biserică. Prin introducerea treptelor largi, compuse cu elemente de şezut şi vegetaţie, se conturează o separare funcţională între cele două spaţii, lăsând accesul liber nealterat.
Elementele funcţionale propuse se grupează în jurul pinilor: o fântână/cişmea în imediata apropiere a fluxului pietonal principal, iar la N, o reinterpretare a lumânărarului care îşi depăşeşte rolul pur funcţional, devenind element de semnal.