CARTIERUL MOARA DE VÎNT

Iași. 2010

Inițiator: Primăria municipiului Iaşi
Tipul proiectului: concurs de soluţii
Suprafaţă: 150 ha
Proiectare: 2010

Primăria municipiului Iaşi intenţionează realizarea unui nou cartier pe un teren agricol aflat la marginea de nord-vest a oraşului. Cartierul urmează să includă 5800 de locuinţe, 60.000 mp de spaţii pentru servicii şi dotări publice, precum şi aproximativ 45ha de spaţii verzi.
Structura propusă în proiect este un rezultat al valorificării amplasamentului şi a relaţiilor acestuia cu oraşul. Cartierul integrează şi transformă calităţile zonei în elemente de confort urban: proximitatea unor elemente naturale pregnante (Lacurile şi Pădurea Ciric) ca şi a zonei centrale a oraşului, topografia marcantă care deschide perspective largi şi, nu în ultimul rînd, elemente-martor ale evoluţiei locului, cum ar fi aleile viei existente.
Centrul cartierului este amlasat pe coama dealului, în lungul principalului bulevard. Clădirile şi spaţiile publice sînt organizate în lungul unei axe pietonale care conduce spre principalul parc. Zonele de locuinţe se desfăşoară pe cei doi versanţi. Amplasarea şi orientarea parcelelor urmăresc o adaptare eficientă la teren şi o însorire optimă, fără a pierde din vedere criterii ale calităţii spaţiului urban şi ale diversităţii tipologice. O reţea ierarhizată de spaţii verzi parcurge întregul cartier şi este conectată prin trasee pietonale cu pădurile din jur.