ANSAMBLUL PLAIURI

Cluj. 2007

Beneficiar: TDV

Colaboratori: Progir

Suprafaţă: 8,6 ha

Planificare şi aprobare: 2007

Documentaţii elaborate: masterplan, Plan urbanistic zonal

Într-un areal aflat la întretăierea a trei cartiere cu caractere diferite (Zorilor, Andrei Mureşanu şi Bună Ziua) este organizat un ansamblu rezidenţial cu nuclee de funcţiuni mixte. Dozarea diferenţiată a densităţilor de ocupare a terenului mediază relaţia cu structurile învecinate: o arteră majoră de trafic, o lotizare rezidenţială interbelică şi o zonă cu o evoluţie dinamică dar inprevizibilă.
Panta accentuată a terenului permite dispunerea subterană a garajelor şi obţinerea în acest fel a unei proporţii ridicate de suprafeţe pietonale, în majoritate cu caracter verde. Tipologiile construcţiilor propuse în prima fază, răspund topografiei, orientării şi poziţiei în cartier şi, nu în ultimul rînd, unei cereri pentru varietate în dimensiuni, confort şi densitate. Centrul complexului este dat de o grădină publică şi o piaţetă deservită de funcţiuni comerciale şi de loisir. În completarea acestora, o reţea de spaţii verzi cu caracter semipublic este pusă la dispoziţia locuitorilor, alături de grădini private, cu acces direct din apartamente, şi de promenadele verzi care însoţesc cele două cursuri de apă.