NOUTĂŢI
BIROU
PROIECTE
 
Profil
Echipa
Premii şi distincţii
Prezenţă publică
Parteneri şi clienţi
Download Profil
 
 
Competenţe
Începuturi
Universitate
 
Competenţe

S.C. Planwerk S.R.L. elaborează proiecte de arhitectură, urbanism şi amenajări de spaţii libere, pentru beneficiari publici şi privaţi, preponderent din România şi Germania.
Cooperarea româno-germană îmbină cunoştinţele despre condiţiile locale cu viziunea profesională şi know-how-ul acumulat în timp.

Competenţe profesionale:

Urbanism
• certificare profesională RUR, categoria D,E, F6;
• elaborare şi prezentare de concepte privind dezvoltarea urbană, operaţiuni de restructurare urbană sau de urbanizare, organizarea, configurarea şi amenajarea spaţiilor publice, reabilitarea şi reactivarea zonelor centrale, regenerarea cartierelor de locuinţe etc;
• elaborarea documentaţiilor de urbanism: PUD, PUZ, PUG;
• planificare urbană informală: plan director, masterplani, ilustrare urbanistică;
• organizare şi moderare pentru proceduri de consultare publică, dezbateri şi ateliere pe teme de dezvoltare urbană;
• consultanţă în domeniul dezvoltării spaţiale urbane pentru actori publici şi privaţi;
• concepere, editare şi consultanţă în implementarea ghidurilor de dezvoltare, regulamentelor de urbanism, diferitelor materiale de informare asupra dezvoltării urbane.

Arhitectură
• certificare profesională OAR şi Camera Arhitecţilor din Hamburg;
• restaurare şi refuncţionalizare, inclusiv pentru clădiri de patrimoniu;
• consultanţă, proiectare şi asistenţă de şantier pentru diferite tipuri de clădiri noi, spaţii publice, spaţii verzi;

Consultanţă, comunicare şi moderare
• consultanţă în derularea parteneriatelor public-privat în domeniul dezvoltării urbane;
• consultanţă privind legislaţia în domeniul urbanismului, regulamente urbanistice;
• coordonare studii şi documentaţii pregătitoare: analize urbanistice, studii de circulaţie, documentaţii topografice, geotehnice, relevee, expertize tehnice teme de proiectare sau documentaţii pentru concursuri de soluţii etc;

Certificarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul ISO 9001:2008.

 

 
Download Contact Impressum