NOUTĂŢI
BIROU
PROIECTE
 
Profil
Echipa
Premii şi distincţii
Prezenţă publică
Parteneri şi clienţi
Download Profil
 
 
Competenţe
Începuturi
Universitate
 
Începuturi

Primul pas spre România s-a născut din interesul nostru faţă de procesul de dezvoltare socială în Europa de Est. Punctul de plecare în activitatea noastră de astăzi a fost Academia de Arte Vizuale din Hamburg. Acolo am iniţiat un program de burse pentru studenţii arhitecţi din România, program care funcţionează şi în prezent. În 1998 a urmat înfiinţarea Şcolii de Vară, prin intermediul căreia s-a realizat un schimb de experienţă între studenţii germani şi studenţii români. Ca rezultat direct al lucrului în echipă, astăzi o reţea de arhitecţi şi urbanişti germani si români cooperează strâns cu Universitatea Tehnică şi cu autorităţile locale din Cluj Napoca. Nucleul acestei reţele, biroul de proiectare „Planwerk Cluj Napoca“, a elaborat în perioada 2001-2003, cu sprijinul oraşului Köln, un plan de dezvoltare urbanistică pentru Cluj Napoca.
Lucrarea a fost însoţită de seria de şcoli de vară, organizate la Tăutelec, în judeţul Bihor. Atelierele au reunit arhitecţi şi studenţi din Hamburg şi Cluj şi au abordat tematici legate de evoluţia oraşelor din România.

 

 
Download Contact Impressum